Kampanya Sorgulama

BIN bazında kampanya sorgulamak için kullanılan servistir. Bu serviste istek yapabilmesi için token bilgisinin Header'da gönderilmesi gerekmektedir. Bu linkten Üye İşyeri Doğrulama token bilgilerine ulaşabilirsiniz

Servise gönderilmesi gereken parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Zorunluluk Örnek Değer Açıklama
amount string 16 Evet 1000 İşlem tutarı
cardBin string 6 Evet 123456 Kart BIN değeri
memberId integer 6 Evet 1 Her zaman 1
merchantId integer 6 Evet 100100 Sistemde tanımlı üye işyeri ID bilginiz
Servisten dönen parametreler şu şekildedir:
Parametre ismi Tip Uzunluk Açıklama
hasCampaignInfo boolean - true --> kampanya bilgisini döner
discountRate string 10 kampanya indirim oranı bilgisi
amount string 100 kampanya indirim tutarı bilgisi
Örnek JSON formatında cevaplar aşağıdadır:

HTTP Method: POST

Content-Type: application/json

TEST URL: https://ppgpayment-test.birlesikodeme.com:20000/api/ppg/Payment/CampaignInquiry

PROD URL: https://{baseUrl}/api/ppg/Payment/CampaignInquiry

*Prod için baseUrl adresi, size entegrasyon mailinde "paymentBaseUrl" alanında iletilecektir.

Request
{
  "amount": "string",
  "cardBin": "string",
  "memberId": 0,
  "merchantId": 0
}
Response
{
  "hasCampaignInfo": true,
  "discountRate": "string",
  "amount": "string"
}